مکس کیودا،آنالیز کیفی،گراندد تئوری،تحلیل کیفی،آنالیز پایان نامه،maxqda

گراندد تئوری در واقع یک نوع روش جمع آوری اطلاعات مورد نظر و بررسی پیشینه داده ها به همراه فرآیند جمع آوری داده است . این روش برای اولین بار در سال 1967 توسط دو محقق به نام گلیزر و اشتراوس مطرح شده است .

گراندد تئوری در واقع  روشی با تئوری انعطاف پذیر است و امکان می دهد مسائل و موضوعات جدیدی برای محقق بروز کند که قبل از آن محقق تصوری از آنها در ذهن خود نداشته است . این روش برخاسته از داده ها است .

نظریه زمینه ای ، روشی است که مفاهیم، فرضیه ها و قضایا را به جای استنتاج از پیش فرض های قبلی، سایر پژوهش ها یا چارچوب های نظری موجود ، به طور مستقیم از داده ها کشف می کند .

در فرآیند تحقیق و پژوهش ، پس از جمع آوری  داده‌ها، مرحله تحلیل کیفی و آنالیز کیفی داده ها است . وقتی  که از تجزیه و تحلیل داده‌ها صحبت می شود ، این نتیجه حاصل می‌شود که منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها تنها به شیوه آماری است، در صورتی که چنین نیست  .

به‌ طور کلی تحقیقاتی که به صورت کتابخانه‌ ای و نظری هستند و اطلاعات به‌ وسیله ابزارهای سنجش مربوط نظیر یادداشت ها ، جداول ، کارت و امثال آن گردآوری می‌شود ، از نوع تحلیل کیفی هستند .

جهت تحلیل کیفی داده ها و آنالیز آنها از نرم افزار های مختلفی استفاده می شود که یکی از این نرم افزار ها مکس کیودا می باشد. مکس کیودا نرم افزار مدیریت داده های کیفی برای تحلیل است که تنها به یک رویکرد منحصر به فرد از مطالعات کیفی اختصاص نداشته ، بلکه قابلیت کاربرد در تحلیل طیف وسیعی از رویکرد های کیفی مانند تئوری زمینه ای ( گراندد تئوری ) دارد .

MAXQDA  یک بسته نرم افزاری پیشگام در جهان است که برای بررسی تحقیقات در بخش های کیفی و ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد. MAXQDA  یکی از جامع ترین برنامه ها در این زمینه است و توسط هزاران محقق ، مدرس و دانشجویان ارشد در بیش از 150 کشور در سراسر جهان در زمینه آنالیز کیفی و حتی آنالیز پایان نامه ها مورد استفاده قرار می گیرد .

 

MAXQDA  به جمع آوری، سازماندهی، تجزیه و تحلیل، تجسم و انتشار داده کمک می کند. همچنین به شما آزادی می دهد تا طیف وسیعی از انواع داده ها را آنالیز و تحلیل کنید. شما می توانید اسناد ، فایل های PDF، جداول، تصاویر، فایل های رسانه ای، توییتر توییت ر، نظرات یوتیوب، اطلاعات کتابشناسی و غیره را وارد کنید  و سریع و آسان آن را تجزیه و تحلیل کنید .

 

8 Feb 2019