آشنایی با نرم افزارهای آنالیز داده یا آنالیز آماری لیزرل (Lisrel) و ایویوز (Eviews)

به گزارشی که شامل نمودارها ، جدول ها و تفسیر آن ها باشد آنالیز آماری گفته می شود . این گزارش باید به گونه ای باشد که از داده ها و نتیجه گیری های به دست آمده از نکات کلیدی و مدیریتی داده ها تصویری روشن ارائه دهد . داده ها ممکن است داده های آماری باشند و یا از پرسش نامه های توزیع شده استخراج شده باشند . برای این کار قطعا به نرم افزارهای آنالیز داده یا آنالیز آماری مختلف نیاز خواهید داشت . در این مقاله قصد معرفی نرم افزارهای مختلف که در این کار مفید و موثر می باشند را به شما معرفی خواهیم کرد .

نرم افزار ایویوز eviews

یکی از نرم افزارهای آنالیز آماری که به عنوان یکی از نرم افزارهای تخصصی در زمینه استفاده از روش های جدید اقتصاد سنجی شناخته شده است نرم افزار eviews می باشد. این نرم افزار مخفف عبارت Econometric Views می باشد . اگر یک محقق اقتصادی قصد فعالیت در زمینه تحقیقات اقتصادی را داشته باشد علاوه بر آموزش روش های جدید اقتصاد سنجی باید با نرم افزار ایویوز نیز آشنا شود . از آنجا که علم اقتصاد در حال پیشرفت است و روابط بین متغیرهای اقتصادی در حال پیچیده تر شدن است تخمین مدل های اقتصادی بدون استفاده از نرم افزارهای آنالیز آماری غیر ممکن است .

Minitab

یکی از نرم افزارهای آنالیز آماری در زمینه علم آمار نرم افزار Minitab  می باشد. تحلیل های سازمانی در این نرم افزار به صورت گسترده تر و دقیق تر ارائه شده است. یکی از قابلیت های این نرم افزار ایجاد پیوند بین رشته امار و صنعت کنترل کیفیت می باشد . در این نرم افزار طرح عامل و آنالیز واریانس وجود دارد . انجام عملیات هایی مثل تولید اعداد تصادفی که از توزیع نرمال، کی دو، گاما ، اف ، برنولی ، بتا ، وایبل و غیره پیروی می کنند نیز به راحتی در این نرم افزار امکان پذیر است .

نرم افزار spss

برای تحلیل آماری داده ها در تحقیق های مختلف و کارهای پیمایشی- توصیفی می توان از نرم افزار spss استفاده کرد. این نرم افزار قادر به انجام آنالیز ها و تحلیل های توصیفی می باشد. این نوع نرم افزار بیشتر برای علوم انسانی کاربرد دارد و داده های رشته های مختلف از جمله مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی و رفتاری را تحلیل می کند.قادر به کشیدن انواع نمودارها، فراوانی را در جدول سفارشی سازی می کند و درصد می گیرد ، آنالیز واریانس، توضیح گسسته، پیوسته و روش های سری زمانی، آزمون های توصیفی و دیگر موارد را می تواند انجام دهد .

نرم افزار lisrel

این نرم افزار برای برآورد و بررسی مدل های معادلات ساختاری طراحی شده است . با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه گیری شده قادر به برآورد یا استنباط بارهای علمی، واریانس ها و خطاهای متغیرهای مکنون می باشد و همچنین می تواند از آن ها برای تحلیل عامل اکتشافی، عاملی مرتبه دوم ، عاملی تاییدی و تحلیل مسیر استفاده کند. عبارت lisrel به معنای روابط خطی ساختاری می باشد .

از دیگر نرم افزارهای آنالیز آماری می توان به statistica ,smart pls , sas اشاره کرد .

 

 

2 Feb 2019